DiSC Personprofilering

Hvad sker der når din lederstil møder medarbejderne eller andre ledere?

Der findes efterhånden et utal af personlighedstest og profileringsværktøjer, men selv om jeg anvender DiSC, vil jeg ikke gøre mig til dommer over alle andre værktøjer.

De har dog alle en fællesnævner: Ud fra min erfaring er de INTET værd, hvis de ikke følges op med dialog. Med andre ord kan et profileringsværktøj ikke stå alene.

Jeg benytter DiSC, som er et anerkendt personprofileringsværktøj, og som bruges verden over i både store og små organisationer til at arbejde målrettet med både rekruttering, ledelse, udvikling, samarbejde, teamudvikling og kommunikation.

Et citat om “hjælpekunst” fra Danmarks nok kendteste filosof Søren Kierkegaard lyder “At man, når det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest på passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der”. Det lyder både ganske logisk og fornuftigt – men er ofte markant sværere at praktisere end at læse.

Ud fra mit erfaringsgrundlag er DiSC et særdeles virkningsfuldt, let anvendeligt og forståeligt værktøj til at forstå erkende egne og andres adfærdspræferencer. Måske ud fra devisen, at man skal kende sig selv, før man rigtig kan møde andre. Når man først har fået indsigt i sin egen adfærd og erkendt og accepteret, hvordan den påvirker andre, kan man begynde at forholde sig til, om ens adfærd/kommunikation er effektiv og hensigtsmæssig i forhold til situationen og relationer, og på baggrund af denne arbejde mere struktureret og strategisk med at udvikle egne adfærdsrepertoirer.

DiSC-modellen tilbyder en forståelsesramme, der – uden at sætte folk i bås og kasser – giver både ledere og medarbejdere (eller bare alle) mulighed for ved hjælp af enkle greb at koordinere forskellige behov for kommunikation, motivation, samarbejde og ledelse.

Det at have et fælles ståsted i opbygningen af en fælles forståelsesramme og et sprog om adfærd, som ud over øget selvindsigt for den enkelte giver et særdeles solidt fundament for målrettet udvikling af både individ, team og organisation.

Jeg har stor erfaring med at anvende DiSC i 1:1 coaching, rekruttering og understøttelse af ledere/medarbejdere, både når de performer, og når de ikke performer, og især i teamudviklingssammenhæng.

Kontakt mig gerne, hvis du ønsker yderligere informationer om, hvordan jeg arbejder med DiSC.