Personlig coaching

Der kan være mange årsager til, at det kan være frugtbart at benytte en ekstern coach.

Måske står man i et problemfelt, som man ikke på egen hold kan komme ud af?

Det kan næsten føles, som om man står i mudder til knæene og gerne vil ind på fast grund igen, men jo mere man forsøger, jo dybere synker man ned. Konsekvensen er ofte en følelse af frustration og irritation over tilstanden og over, at der ikke sker fremskridt, eller at de ikke sker hurtigt nok.
Dette problemfelt har jeg oplevet mange gange, især når jeg coacher ledere, og her er der ofte behov for en ekstern person, som står på den faste grund og rækker en gren eller line frem, så man ved egen kraft kan komme op af mudderet.

Personlig coaching behøver dog ikke altid være forbundet med et decideret problem.

Nogle gange når man skal tage vigtige beslutninger i arbejds- eller privatlivet, kan det være meget givende at benytte sig af personlig coaching. Coachingen kan give andre eller dybere perspektiver i belysning af emnet, så man opnår et langt bedre grundlag at træffe sin beslutning på.

Min erfaring viser, at der kan være spørgsmål, som vi ikke kan eller har lyst til at stille os selv, og hvor man ikke altid kan søge hjælp og vejledning hos sin familie eller omgangskreds.

I denne proces kan det nogle gange være godt at benytte en ekstern personlig coach.

Jeg har særdeles god erfaring med at benytte DiSC-profilering i forbindelse med personlig coaching.

Dette skyldes ganske enkelt, at vi som mennesker jo ikke er alene i verden, hvilket betyder, at næsten alle de handlinger, vi foretager os eller ønsker at foretage os altid på den ene eller anden måde kommer til at involvere andre mennesker på et tidspunkt. Det er netop er i overgangen til andre mennesker, at de tænkte og ønskede handlinger ofte IKKE bliver virkeliggjort – klik her nærmere om DiSC-profilering.

Hvor mange samtaler skal man så have?
Dette vil være et rigtig godt spørgsmål at stille en ekstern coach. Svaret er – ”det ved jeg ikke”. Min erfaring er dog, at det kan spænde fra få samtaler til mange. Få, hvis man kun har behov for at få løst et her og nu problemfelt, og flere, hvis emnet bliver mere livsanskuende. En klippekortordning i forbindelse med personlig coaching kan for nogle være en god ordning, idet den er fleksibel både i forhold til pris og tid – klik her for nærmere om klippekortordning.

Kontakt mig gerne, hvis du har brug for yderligere for at afklare, om dit behov eller ønske går i retning af personlig coaching.