Executive Coaching

Executive Coaching fordrer en helt særlig viden, erfaring og færdigheder hos coachen.

Målgruppen for Executive Coaching er ofte ledere på det strategiske niveau spændende fra topledelse i direktionen til ledelse på indirekte niveau, altså ”at lede gennem ledere”.

Denne type ledere mangler ofte, qua deres niveau, et neutralt frirum med en neutral person, som de kan sparre med om udfordringer og problemstillinger af ledelsesmæssig karakter.

Executive Coaching på disse ledelsesniveauer fordrer, at coachen har stor erfaring, viden og indsigt både i de synlige og ikke mindst i de usynlige mekanismer, der gør sig gældende i organisationer på de forskellige ledelsesniveauer.

En coach, der udøver executive coaching, bør efter min overbevisning have viden og erfaring med:

• Virksomhedens overordnede mission og vision herunder også dens forhistorie og kultur.
• Virksomhedens overordnede strategi og nedbrydningen af denne til de underliggende ledelseslag, herunder at sikre momentum og hastighed, samt at udgangspunktet ikke bliver forvasket gennem de underliggende niveauer.
• Det at manøvrere og lede både opad og ikke mindst på tværs i organisationen.
• Det at lede nedad ned gennem de forskellig ledelseslag og sikre både resultater og commitment
• Det at lede og se sig selv i den givne ledelsesrolle.
• At være opmærksom på, hvordan kultur både understøtter og underminerer en given proces.
• Det at skabe en indre balance og afklarethed hos lederen. En balance, der igen gør, at man kan træffe de bedst kvalificerede beslutninger på det aktuelle ledelsesniveau .

Kontakt mig gerne for yderligere informationer om Executive Coaching