Økonomi

Et meget naturligt spørgsmål er ”Hvad koster coaching eller de andre ydelser, du udbyder”?

Jeg arbejder med forskellig forløbs- og pakkeformer, som kan skræddersyes og sammensættes, så det passer dig/jer bedst med enten coaching fra gang til gang eller et forløb som sammensættes med en klippekortmodel.

Coaching fra gang til gang, hver evt. videre forløb aftales fra gang til gang
• 1 session har en ca. varighed på 1 time

• Klippekortmodel, hvor du/I kan sammensætte varierende forløb.

  • Et klip er 30 minutter og en coachingsession varer som regel mellem 60 og 90 minutter.
  • Klippekort sammensættes med hhv.
  • 6 klip (3 timer)
  • 10 klip (5 timer)
  • 20 klip (10 timer)
  • 50 klip (25 timer)

En klippekortmodel kan anvendes af både private og i firmaregi, og i slutningen af hver måned vil I modtage en status over anvendte og tilbageværende klip.

Teamcoaching er lidt sværere at konkretisere prismæssigt, idet et teamcoachingforløb bør skræddersyes fra team til team, og det kan være svært at sammenligne forløb, idet de kan variere i forhold til problemstilling, antal teammedlemmer, teamets funktionalitet, tidspres for løsning samt ønsket resultat osv.
Jeg har meget god erfaring med at inkludere DiSC personprofilering i teamcoaching.
Nogle gange giver det bedst mening kun at arbejde med teamet, og i andre situationer er der behov for også at arbejde med de enkelte teammedlemmer 1:1.
Hvis I har behov for eller ønske om teamcoaching, anbefaler jeg et møde, hvor vi sammen kortlægger ovenstående og aftaler sammensætningen af det bedst egnede forløb.

Facilitering, inspiration, lederudvikling eller kurser
Der findes ikke en one-size-fits-all løsning. Så også her vil jeg anbefale et møde, hvor I kan fortælle om jeres behov, ønsker og forventninger, hvorefter jeg kommer med et forslag sammensætning og økonomien. På denne måde sikre vi bedst, at man også får det man håber at få.

DiSC personprofilering
profileringen online og med efterfølgende 1:1 feedback. Er I flere personer, som skal have feedback, kan det ofte være mest fordelagtig at benytte klippekortordningen, idet den kan benyttes af flere personer.

Hvis du/I måtte være interesseret i nogle af mine ydelser kontakt mig gerne, således at vi kan få kortlagt dine/jeres ønsker og behov, hvorpå jeg kan komme med tilbud på både sammensætning og økonomi.