Ledelse kan ofte føles ret ensomt og hvor går lederne hen når de har brug for et neutralt rum, hvor de kan reflektere over om, hvordan man bliver den bedste udgave af sig selv?

Mange uddannelser har afsæt i kompetenceudvikling af individet, men hvad sker der, når den enkelte leder, efter endt uddannelse, kommer tilbage til virksomheden og møder de øvrige ledere og ledelseskulturen?

Hvordan bliver man som leder den bedste udgave af sig selv, og hvad sker der, når er ens ledelsesstil fremmende eller hæmmende i processen for at opnå det bedste resultat?

DiSC personprofil med fokus på ledelse

Er du selv opmærksom på din egen foretrukne ledelsesadfærd?

Hvad sker der, når din ledelsesstil møder medarbejderne eller andre ledere?

DiSC personprofilering kan være værktøjet til bedre og mere effektiv ledelse.

Læs mere

Ledersparring / mentoring

Ledelse kan ofte føles ensomt, så hvor går du hen, når du har behov for sparring?

Læs mere

Ledernetværk

Hvornår har I sidst fokuseret på udvikling af ledergruppen, frem for den enkelte leder?

Ledernetværk kan styrke ledelse på tværs i organisationen.

Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere

Fortæl mig – hvad er jeres behov?

Kontakt