Ledernetværk

Vi har jo nogle rigtig dygtige ledere, så hvorfor spilde både tid og penge på ledernetværk?

Der skrives mange artikler om både lederudvikling og det krydspres lederne ofte befinder sig i uagtet ledelsesniveau. Mange virksomheder har også en lederudviklingsstrategi til understøttelse af virksomhedens mission og vision med tilhørende strategiske fokusområder.

Lederudvikling har som oftest fokus på individet, hvilket jo som et udgangspunkt er fint nok, men det efterlader nogle andre opmærksomhedspunkter, som for eksempel:
1. Hvordan får vi skabt virksomhedens ledelseskultur, der ikke blot eksisterer og fungerer i teorien, men ikke mindst i praksis?
2. Hvordan øges sammenhængskraften i ledergruppen både vertikalt og horisontalt?
3. Hvordan styrkes den tværgående dialog om ledelse og ledelseskulturen i vores virksomhed?
4. Hvordan får vi bedst styrket individet og det personlige lederskab op mod vores ønskede ledelseskultur?

Hvis man ønsker en ledelseskultur, hvor lederne også fungerer på tværs af søjler og fagområder både vertikalt og horisontalt, bliver man nødt til at fokusere på de mekanismer, der opstår, når den enkelte leder møder andre ledere.

Dette kan ledernetværk være med til at understøtte.

Hvordan ser vi så effekten af lederteamudvikling/ledernetværk, når det virker, vil være et naturligt spørgsmål at stille. Hvis ovenstående både eksisterer og fungerer i praksis burde det bl.a. kunne aflæses i:
1. Brandet af virksomheden, med tilhørende øget antal ansøgere til lederstillinger
2. Øget trivsel og fastholdelse af både ledere og medarbejdere i virksomheden
3. Positive indikationer i trivselsmålinger hos både ledere og medarbejdere
4. Ændrede og positive indikationer i ledelsesevalueringer
5. En bedre proces i understøttelse af virksomhedens strategier, som kan aflæses i virksomhedens evne til at opnå ønskede resultater.

Min erfaring siger mig, at kompetenceudvikling af individet kan have en positiv effekt for både for den enkelte og virksomheden, men når vi taler om lederteam, så kommer INTET af sig selv. Intet er umuligt, men det fordrer, at man er indstillet på at bruge de ressourcer, der kræves for at kunne realisere sit mål.

Hvis du har lyst til at høre mere om min erfaring med teamudvikling og ledernetværk er du velkommen til at kontakte mig.