Facilitering af processer

Intet sker af sig selv, så hvordan får vi maksimal effekt af processerne i virksomheden.

Hvornår er det en fordel at benytte ekstern facilitering frem for virksomhedens egne facilitatorer?

Mange virksomheder har dygtige ledere eller medarbejdere, der selv kan facilitere de forskellige processer i virksomheden. Dette kan både være en fordel og en ulempe for både processen og ønsket om realisering af et givent mål.

Fordel – fordi den interne facilitator har detailkendskab til virksomhedens mission, vision, strategi, kultur, værdier osv. Et rigtig godt udgangspunkt og afsæt til for at kunne manøvrere, sikre flow og resultat i givne processer.
Ulempe, fordi den interne facilitator ofte har eller ses at have fordel af resultatet og måske på grund af sit organisatoriske tilhørsforhold allerede på forhånd har forbehold, skepsis eller direkte modstand mod sig.

Her bliver kultur, erfaring og DNA pludselig en mere belastende end fremmende faktor.

En ekstern facilitator har ikke på samme måde fordel af det givne resultat og har som udgangspunkt ikke organisatorisk tilhørsforhold, skepsis eller modstand imod sig.

Det betyder dog ikke, at man som ekstern facilitator ikke kan blive mødt af sætningen ”du er jo ikke intern og ved derfor ikke, hvordan det er at være i vores virksomhed”, et udsagn som til dels har sin rigtighed, men som efter min overbevisning ikke er diskvalificerende for at kunne facilitere.

Det handler derfor om at sætte fordele og ulemper op mod hinanden og analysere, om en given proces sikres bedst ved intern eller ekstern facilitering.

Jeg har stor erfaring med facilitering af processer som:

 • Nedbrydning af strategi fra
  • Topledelse til underliggende ledelsesniveauer
  • Ledelse til medarbejderniveau
  • Medarbejderniveau til individ-/team niveau
 • Seminarer med forskellige temaer som ex:
  • Oprettelse af ny afdeling, struktur, teams, opgaveportefølje mv.
 • At give en trivselsmåling liv og dermed skabe værdi for virksomheden og den enkelte
 • Seminarer, hvor teamet er “højt konfliktniveau og lav trivsel”
 • Kultur og udfindelse af virksomhedens DNA
 • Hvor skal vi hen som virksomhed, afdeling, sektion i 2018 og frem?

Jeg ser det som en ekstern facilitators væsentligste opgave at sikre handling, flow, energi, fællesskab og beslutning inden for de opgavens rammer.

Kontakt mig gerne for yderligere informationer – kan jeg være den rigtige eksterne facilitator for jer?