Teamcoaching

Hvorfor overhovedet bruge tid og kræfter og ikke mindst økonomi på en teamcoach?

Der er skrevet et utal af bøger om teams og vejen mod high performance, så det burde vel bare være lige til?

Mange fortæller også, at forskellighed og mangfoldighed i et team er vigtige faktorer for teamets trivsel, effektivitet, realisering af mål og ikke mindst synergieffekten, altså 2+2 skal helst give 5 eller mere.

Min erfaring er dog, at man nogle gange skal være heldig, hvis 2 + 2 i det hele taget giver 4, underforstået der produceres lige mængde i forhold til antallet af personer og kompetencer i teamet; nogle gange giver resultatet altså 3 eller derunder.

Så kan man spørge sig selv, hvad det er, der sker, når vi får mindre effekt ud teamet end, hvad teamet både har kapacitet og kapabilitet til?

Ydre rammer og påvirkninger har selvfølgelig indflydelse på teamets præstationer, men det er min erfaring, at de primære årsager ligger i “mennesker” og i det, der sker i relationen, kommunikationen og interaktionen mellem mennesker.

Man kan derfor sige, at både løsningen og begrænsningen for teamet ligger i selve teamet og med primært fokus på individerne i teamet.
Uanset om udgangspunktet for teamet er dysfunktionelt, funktionelt eller high performance har teamet brug for at se på egne hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige vanemønstre for at nå til et højere niveau.

Eksempler på problemstillinger, der ofte begrænser et team i at forløse sit potentiale:
• Et kommende eller lige startet team, der bare ikke fungerer som håbet?
• Et team uden eller med nedsat flow og performance i teamet
• Projektledere, der ikke “forstår” de kreative eller omvendt
• En salgsafdeling, der ikke “forstår” indkøbsafdelingen/lagerfunktionen eller omvendt
• Et lederteam, der ikke “forstår” ledelsesmekanismerne til siden, opad eller nedad
• Et lederteam, der ikke “forstår”, hvorfor medarbejderne bare ikke “har set lyset” eller omvendt
• Og sådan kan listen blive ved i det uendelige …

Det kan være svært, af og til umuligt, for teamet selv at forholde sig til egne uhensigtsmæssige vanemønstre, idet alle teammedlemmerne på den ene eller anden måde er forbundne og har synlige eller usynlige faglige, kommunikative eller relationelle bindinger og afhængigheder til hinanden.

Som basis i mit virke som teamcoach ser jeg ofte et stort potentiale i at inddrage DiSC adfærdsprofileringsværktøjet (se på min hjemmeside under DiSC) på både individ- og team niveau. Værktøjet har ofte være en øjenåbner for teammedlemmerne, hvor de ud over at få øje på egne mønstre også ser teamets samlede forskellighed og begrænsninger samt teamets samlede potentiale.
Her kommer den eksterne teamcoach ind i billedet.

Som neutral ressourceperson, der ikke er viklet ind i hverken teamets fortid eller fremtid, kan teamcoachen qua sin neutralitet udfordre og påvirke de skjulte og synlige mekanismer, der hindrer teamet i at realisere de ønskede mål.

Jeg arbejder altid efter princippet: “lad være med at åbne noget, du ikke kan lukke”, og dette kræver ud over faglig viden stor integritet, menneskelig indsigt og erfaring med at arbejde med teams.

Kontakt mig gerne for yderligere informationer i forhold til mig som teamcoach.