Hvor bor viljen? – og når viljen bare ikke er nok.

Hvad er det, der gør, at vi som mennesker ofte ikke realiserer de ønsker og drømme, vi har?

 • Hvad er det for elementer, der både styrker og hæmmer os, før vi træffer en beslutning?
 • Hvad at det, der gør, at drømmen og ønsket af og til forbliver i tankerne eller i det talte, men omsættes til reel handling?
 • Hvad er det, der gør, at vi nogle gange ikke holder fast i de handlinger, vi har iværksat for at opnå et givent mål?

Disse spørgsmål dannede bl.a. baggrund for min afsluttende masterafhandling i Master of Business Coaching hos Copenhagen Coaching Center og blev dermed også temaet for dette inspirationsforedrag.

Som både menneske, leder, coach og facilitator har jeg altid været optaget af netop dette spørgsmål – ikke at jeg har fundet det endegyldige svar, men jeg er for mit eget vedkommende både i mit personlige og faglige virke kommet tættere på at styrke det grundlag, som giver mig selv mere balance i mine valg og fravalg.

Det vil være et naturligt at stille spørgsmålet: Til hvem og hvor kan dette tema anvendes?

 1. Forud for opstart af ny afdeling/teams med måske nye opgaver og deltagere
 2. Forud for nye opgaver, der tilflyder organisationen og dermed både ledere og medarbejdere
 3. Forud for et seminar, møde, proces, med temaer som:
  • Strategi for det kommende år
  • Trivsel i vores afdeling/team
 4. Teamudvikling for både funktionelle og dysfunktionelle eksisterende teams
 5. Evaluering af processer, der kan være gået rigtig godt (er det held eller dygtighed?) eller processer, der er gået knap så godt

Dette kan være blot nogle af de mange fora, hvor det kan være frugtbart at lade sig inspirere af foredraget ”Hvor bor viljen? – og når viljen bare ikke er nok”.

Der findes ikke et one size fits all inspirationsforedrag – underforstået indholdet skal tilpasses den kontekst, som det skal afholdes i.

Kontakt mig gerne, hvis du har lyst til at høre mere om, hvor vidt netop dette foredrag passer til jeres behov?